Privacy, GDM en GDPR

Eén huisarts houdt al je medische gegevens bij

 • Je huisarts is op de hoogte van je medische voorgeschiedenis, allergieën, niet verdragen geneesmiddelen, …
  Je huisarts waakt erover dat technische onderzoeken niet nodeloos herhaald worden.
  Je huisarts verwijst je zo nodig naar de best geplaatste geneesheer specialist, kinesist, verpleegkundige, diëtist,…
 • Je huisarts coördineert de verschillende behandelingen van de specialisten en zorgt ervoor dat ze elkaar niet tegenwerken.
 • U blijft patiënt bij uw eigen huisarts, die uw GMD beheert. GMD staat voor Globaal Medisch Dossier. Het garandeert u dat uw medische gegevens deskundig bijgehouden en gecoördineerd worden en bovendien krijgt u, onder bepaalde voorwaarden, meer terugbetaald door uw ziekenfonds.

GMD Praktisch

 • Je betaalt in tegenstelling tot vroeger niet meer zelf een bijdrage voor het GMD aan de huisarts. Dit verloopt automatisch zodra je huisarts het GMD op zijn of haar naam zet. Het kost je dus niets.
 • Via je elektronische identiteitskaart zal men in het ziekenhuis en bij andere huisartsen makkelijk kunnen raadplegen wie jouw GMD-houdende huisarts is om de nodige verslagen hieraan te kunnen overmaken.
 • Indien je een GMD in onze praktijk hebt, geniet je een “korting” op het remgeld van de raadplegingen in het kabinet van de huisarts. Je krijgt dus meer terugbetaald door het ziekenfonds. Personen van 75 jaar en ouder en bepaalde invaliden kunnen ook voor huisbezoeken van deze “korting” genieten.
 • Hebt u nog geen GMD? Breng dit dan alsnog in orde.
 • Voor avondraadplegingen na 18u wordt een supplement aangerekend welke volledig terugbetaald wordt als de patiënt een GMD heeft bij een van de huisartsen in onze praktijk. Indien de patiënt geen GMD heeft, wordt het supplement NIET terugbetaald.

GDPR

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), gaat uitgebreid over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers.

Deze belangrijke Europese maatregel beschermt nog meer uitgebreid de privacy van elke Europese burger en dient strikt te worden toegepast.

In onze groepspraktijk is er een up-to-date databeheer, waarbij alle gegevens op een veilige en beveiligde manier bewaard worden.

 • Onze artsen zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
 • Onze paramedici zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
 • Onze secretaresses zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim.
 • Onze PC’s zijn optimaal beveiligd tegen virussen en malware en via diverse paswoorden voor de screensaver, voor het medisch dossier, voor het afspraken programma, voor eHealth en andere communicatie programma’s.

Aan de patiënten vragen wij een “informed conscent”, een akkoord om uw algemene en gezondheidsgegevens te bewaren, een akkoord om uw gegevens – indien nodig – uit te wisselen met andere gezondheidswerkers.

Deze nieuwe wetgeving houdt evenzeer in dat alle data (labo, brief, voorschrift, attest) nog alleen aan de persoon zelf kan en mag verstrekt worden. Gegevens doorsturen per fax of per mail zijn niet meer toegelaten.

Deze nieuwe wetgeving houdt in dat wij uw persoonlijke en gezondheidsgegevens enkel verzamelen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en wettelijk gerechtvaardigde doeleinden.

+32 (0)3 646 62 02 | Secretariaat 8.00 - 12.30 uur & 14.00 - 18.00 uur  | Wachtdienst  +32 (0)3 500 23 23 | Belmomenten +32 (0)3 369 9105